Kontakt

Polityka prywatności

Niniejszy tekst stanowi Politykę prywatności firmy Vanderlande Industries B.V (dalej zwanej „Vanderlande Industries”). To oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób Vanderlande Industries obchodzi się z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem stron www.vanderlande.nl, www.vanderlande.de, www.vanderlande.com oraz https://parts.vanderlande.com (dalej zwane: „Stronami internetowymi”) i z danymi osobowymi zbieranymi poprzez wnioski off-line dotyczące informacji lub kontaktu.

TWOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE W VANDERLANDE INDUSTRIES
Vanderlande Industries szanuje prywatność swoich klientów, relacji biznesowych i użytkowników swoich Stron internetowych i usług. Wszelkie informacje osobowe pozyskiwane przez Vanderlande Industries są chronione i traktowane jako poufne. Przetwarzanie niektórych kategorii danych jest zgłaszane do holenderskiego Organu Ochrony Danych [College Bescherming Persoonsgegevens] zarejestrowanego pod numerem 1528652 zgodnie z holenderską ustawą o ochronie danych osobowych [Wet bescherming persoonsgegevens].

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O KONTAKT LUB INFORMACJE

Jeśli ciekawi cię, co Vanderlande Industries może dla ciebie zrobić, skontaktuj się z siedzibą Vanderlande Industries lub lokalnym oddziałem w innym kraju. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego online na Stronach internetowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY ONLINE
Jeśli zwróciłeś się do Vanderlande Industries z prośbą o podanie informacji, skontaktowanie się lub wyznaczenie spotkania, poprosimy cię o podanie przynajmniej następujących danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego online w celu przetworzenia twojego zapytania:
•Obszar zainteresowań
•Nazwa firmy
•Imię
•Adres e-mail

Zależnie od twojej prośby lub pytania możemy także prosić o podanie następujących informacji osobowych:
•Stanowisko
•Numer telefonu (Jeśli chcesz, by przedstawiciel Vanderlande Industries skontaktował się z tobą telefonicznie.)
•Kraj

FORMULARZ DO POBRANIA
Dodatkowe informacje na temat produktów i rozwiązań oferowanych przez Vanderlande Industries w różnych obszarach są gotowe do pobrania za pośrednictwem Stron internetowych. Aby pobrać takie informacje, należy podać przynajmniej następujące dane osobowe poprzez formularz do pobrania online:
•Imię i nazwisko
•Adres e-mail
•Nazwa firmy

Dane te są zbierane, by umożliwić nam poznanie twoich zainteresowań danymi produktami i rozwiązaniami oferowanymi przez Vanderlande Industries, i skontaktowanie się z tobą w razie potrzeby.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
Istnieje możliwość rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach za pośrednictwem Stron internetowych, które to wydarzenia są organizowane przez Vanderlande Industries lub w których Vanderlande Industries uczestniczy.
Można się zarejestrować przez formularze rejestracji online, w którym należy podać przynajmniej następujące dane osobowe:
•Imię
•Nazwa firmy
•Adres (w celu wysłania biletów)
•Stanowisko
•Kraj
•Adres e-mail
•Numer telefonu (Jeśli chcesz, by przedstawiciel Vanderlande Industries skontaktował się z tobą telefonicznie.)

Możesz poprosić Vanderlande Industries o skontaktowanie się z tobą poprzez formularz rejestracji online w celu ustalenia spotkania na stoisku Vanderlande Industries podczas danego wydarzenia. Możesz także zadawać pytania lub zamieszczać komentarze.

Dane te będą przetwarzane na potrzeby danego wydarzenia, np. do wysyłania biletów czy do kontaktowania się z uczestnikiem.

KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM
By mieć dostęp do sklepu internetowego Vanderlande Industries i móc w nim składać zamówienia, należy utworzyć konto. W tym celu należy podać przynajmniej następujące dane:
•Imię
•Nazwa firmy
•Adres
•Stanowisko
•Kraj
•Adres e-mail
•Hasło
•Numer telefonu

Te dane osobowe służą wyłącznie umożliwieniu użytkownikowi dostępu do usług i produktów w sklepie internetowym, do realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, do monitorowania wszelkich możliwości poprawy funkcjonowania sklepu internetowego, a także w celu zachowania zgodności z prawem księgowym, które wymaga przechowywania takich danych przez siedem (7) lat od chwili złożenia ostatniego zamówienia przez użytkownika.

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać drogą e-mailową darmowy newsletter Vanderlande Industries, musisz podać przynajmniej następujące dane osobowe:
•Imię i nazwisko
•Adres e-mail
•Firma
•Obszar zainteresowań
•Nazwa użytkownika
•Hasło

Te dane będą wykorzystywane do wysyłania darmowego newslettera i do ewentualnego kontaktowania się z tobą.

PLIKI COOKIES
Strony internetowe korzystają z plików cookies. Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany wraz ze stroną internetową i przechowywany za pośrednictwem przeglądarki na dysku twardym twojego komputera, telefonu lub tabletu.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies na Stronach internetowych znajdziesz w naszej polityce plików cookies. Polityka plików cookies wyjaśnia, w jaki sposób Strony internetowe korzystają z plików cookies, skąd się biorą pliki cookies i do czego są stosowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ODDZIA‎ŁOM VANDERLANDE INDUSTRIES
W celu zapewnienia świadczenia jak najlepszych usług twoje dane osobowe mogą być udostępniane lokalnym oddziałom Vanderlande Industries, w tym oddziałom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Oddziały te będą korzystać z twoich danych wyłącznie dla celów, dla których zostały przekazane, np. do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, do wykonania zawartej z tobą umowy lub do zapewnienia informacji, o które poproszono.

VANDERLANDE INDUSTRIES NIE PRZEKAZUJE TWOICH DANYCH OSOBOM TRZECIM
Vanderlande Industries nie będzie przekazywać twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:
•wydasz na to wyraźną zgodę
•jest to niezbędne dla twojego zamówienia w sklepie internetowym, wykonania umowy zawartej z Vanderlande Industries
•jest to nakazane lub dozwolone prawem
•jest to niezbędne do zapobiegania oszustwom lub ich zwalczania.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Vanderlande Industries nie będzie przechowywać twoich danych dłużej, niż jest to potrzebne do celów, dla których są one przetwarzane, o ile dane takie nie muszą być przechowywane dłużej w celu spełnienia obowiązków ustawowych (takich jak obowiązek przetrzymania). Długość okresu przechowywania danych zależy od charakteru tych danych i celu, dla którego są przetwarzane. W związku z tym okres przechowywania może się różnić zależnie od celu.

BEZPIECZEŃSTWO
Podczas przetwarzania danych osobowych firma Vanderlande Industries zawsze utrzymuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianom, ujawnianiu lub utracie.

Oczywiście bezpieczeństwo twoich danych osobowych zależy także od zachowaniu w poufności danych logowania do twojego konta (nazwa użytkownika i hasło). Nigdy nikomu nie ujawniaj swoich danych logowania i zachowaj ostrożność przy ich stosowaniu.

WGLĄD DO DANYCH I ZMIANA
Jesteś upoważniony/a do wglądu do informacji, które firma Vanderlande Industries przechowuje w związku z twoją osobą. Jeśli informacje są niepoprawne, możesz poprosić Vanderlande Industries o korektę takich informacji. Wnioski o możliwość wglądu do danych i zmiany swoich danych można kierować do Vanderlande Industries, wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości, w następujący sposób:
•korespondencja e-mail: spareparts@vanderlande.com
•korespondencja tradycyjna: Vanderlande Industries, attn of Spare Parts, Vanderlandelaan 2, 5466 RB Veghel HOLANDIA

Z powyższych adresów można korzystać także dla innych zapytań.

Jeśli posiadasz konto online w Vanderlande Industries, w każdej chwili możesz obejrzeć swoje dane i poprosić Vanderlande Industries o zmianę twoich informacji osobowych i ustawień osobistych.

PRAWO DO SPRZECIWU
Masz prawo do nieodpłatnego sprzeciwu wobec wykorzystywania twoich danych osobowych. Swój sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych osobowych możesz wysłać na adres e-mail lub pocztą tradycyjną do Vanderlande Industries na adresy podane powyżej. Otrzymasz pisemną odpowiedź od Vanderlande Industries w ciągu czterech tygodni.

Jeśli sprzeciwiasz się wykorzystywaniu twoich danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych, Vanderlande Industries natychmiast zaprzestanie wykorzystywania twoich danych do tych celów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI OSÓB TRZECICH
Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które są powiązane ze Stronami internetowymi za pomocą linków. Vanderlande Industries nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności odnośnie do sposobu, w jaki takie osoby trzecie obchodzą się z twoimi danymi osobowymi. Dlatego też Vanderlande Industries zaleca, by zawsze zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie.

ZMIANY
Do niniejszej Polityki prywatności mogą być wprowadzane zmiany. Najbardziej aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na Stronach internetowych. Dlatego też Vanderlande Industries zaleca regularne przeglądanie Polityki prywatności, zwłaszcza przed przekazaniem swoich danych osobowych firmie Vanderlande Industries.

PYTANIA
Vanderlande Industries z przyjemnością odpowie na dodatkowe pytania lub komentarze odnoszące się do powyższego.

Vanderlande Industries B.V.
Vanderlandelaan 2

5466 RB Veghel

HOLANDIA


Telefon: +31 (0)413 49 49 49
Faks: +31 (0)413 36 29 10
E-mail: info@vanderlande.com

© 2014 Vanderlande Industries B.V., wszelkie prawa zastrzeżone.