Contact

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Vanderlande Industries B.V. (hierna: ‘Vanderlande Industries’). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Vanderlande Industries omgaat met persoonlijke gegevens die zijn verkregen via de websites www.vanderlande.nl, www.vanderlande.de, www.vanderlande.com en https://parts.vanderlande.com (hierna: ‘de websites’) en persoonlijke gegevens die worden verkregen via een offline informatieaanvraag of contactverzoek.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ VANDERLANDE INDUSTRIES
Vanderlande Industries respecteert de privacy van haar klanten, zakelijke relaties en gebruikers van de website en diensten en waarborgt dat alle ontvangen persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Het verwerken van bepaalde categorieën persoonlijke gegevens wordt gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens onder 1528652 volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

AANVRAAG VOOR CONTACT OF INFORMATIE
Bent u geïnteresseerd in wat Vanderlande Industries voor u kan betekenen, neem dan contact op met Vanderlande Industries (hoofdkantoor) of een lokale vestiging in een andere land. Dit is zowel telefonisch als via het online contactformulier op de websites mogelijk.

ONLINE CONTACTFORMULIER
Als u Vanderlande verzoekt informatie aan u te verstrekken, contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken, dient u minimaal de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken via het online contactformulier, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken:
• Interessegebied
• Bedrijfsnaam
• Naam
• E-mailadres

Afhankelijk van uw aanvraag of vraag, kan u ook worden gevraagd de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:
• Functie
• Telefoonnummer (als u wilt dat Vanderlande Industries u belt)
• Land

DOWNLOADFORMULIER
Extra informatie over de producten en oplossingen van Vanderlande Industries in de verschillende werkgebieden, kunnen worden gedownload via de websites. Om deze informatie te kunnen downloaden, moet u minimaal de volgende persoonlijke gegevens verstrekken via het online downloadformulier:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam

Deze gegevens worden verzameld, zodat we een inzicht krijgen in uw interesse voor bepaalde producten en oplossingen van Vanderlande Industries en, indien nodig, contact met u op kunnen nemen.

REGISTRATIE VOOR EVENEMENTEN
Via de website is het registreren voor evenementen die worden georganiseerd en/of bijgewoond door Vanderlande Industries mogelijk. U kunt zich registreren via een online registratieformulier, waarbij u minimaal de volgende persoonlijke gegevens moet verstrekken:
• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (voor het versturen van toegangsbewijzen)
• Functie
• Land
• E-mailadres
• Telefoonnummer (als u wilt dat Vanderlande Industries u belt)

U kunt via het online registratieformulier vragen of Vanderlande Industries contact met u opneemt voor het maken van een afspraak op de stand van Vanderlande Industries tijdens het betreffende evenement. U kunt ook vragen stellen en opmerkingen maken.

De gegevens worden verwerkt in het kader van het betreffende evenement, bijv. voor het versturen van toegangsbewijzen en, indien nodig, om contact met u op te nemen.

ONLINE ACCOUNT WEBSHOP
Om toegang te krijgen tot de webshop en orders te kunnen plaatsen in de webshop van Vanderlande Industries, moet u een account aanmaken. Hiervoor moet u minimaal de volgende gegevens verstrekken:
• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Functie
• Land
• E-mailadres
• Wachtwoord
• Telefoonnummer

Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om u toegang te geven tot de diensten en producten in onze webshop, voor het verwerken van in de webshop geplaatste orders en om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichting om uw gegevens gedurende een periode van zeven (7) jaar na uw laatste order op te slaan.

E-MAIL NIEUWSBRIEF
Wilt u de gratis e-mail nieuwsbrief van Vanderlande Industries ontvangen, dan moet u minimaal de volgende persoonlijke gegevens verstrekken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Bedrijf
• Interessegebied
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord

Deze gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de gratis nieuwsbrief en, indien nodig, om contact met u op te nemen.

COOKIES
De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat samen met een webpagina wordt verzonden en via uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet.

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op de websites. In het cookiebeleid wordt uitgelegd hoe de websites gebruik maken van cookies, waar de cookies vandaan komen en waarom ze worden gebruikt.

LEVERING AAN VESTIGINGEN VAN VANDERLANDE INDUSTRIES
Voor een betere dienstverlening aan u, kunnen uw persoonlijke gegevens beschikbaar worden gemaakt voor lokale vestigingen van Vanderlande Industries, inclusief vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze vestigingen gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn geleverd, d.w.z. voor het plaatsen van een orderaanvraag in de webshop, voor het uitvoeren van een overeenkomst die met u is afgesloten of voor het leveren van de door u aangevraagde informatie.

VANDERLANDE INDUSTRIES LEVERT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN
Vanderlande Industries levert uw gegevens niet aan derden, tenzij:
• u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven;
• dit noodzakelijk is voor uw orderaanvraag in de webshop of het uitvoeren van een overeenkomst met Vanderlande Industries;
• dit wettelijk is verplicht of toegestaan; of
• dit noodzakelijk is voor het tegengaan of bestrijden van fraude.


BEWAARTERMIJN
Vanderlande Industries bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). De bewaarperiode voor de gegevens is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor deze worden verwerkt. Voor elke toepassing kan de bewaarperiode dus verschillen.

BEVEILIGING
Bij het verwerken van persoonlijke gegevens handhaaft Vanderlande Industries een beveiligingsniveau dat met het oog op de meest recente technische ontwikkelingen voldoende is om ongeautoriseerde toegang tot en aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is uiteraard ook gericht op het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Deel nooit uw inloggegevens met anderen en let altijd goed op tijdens het gebruik hiervan.

INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
U heeft recht tot inzage in de persoonlijke gegevens die Vanderlande Industries over u bewaart. Is de informatie onjuist, dan kunt u Vanderlande Industries vragen deze te corrigeren. Dergelijke verzoeken tot inzage of het corrigeren van uw gegevens kunnen op de volgende manieren kenbaar worden gemaakt aan Vanderlande Industries, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs:
• via e-mail: spareparts@vanderlande.com of
• schriftelijk: Vanderlande Industries, t.a.v. Spare Parts, Vanderlandelaan 2, 5466 RB Veghel, Nederland

U kunt dit adres ook gebruiken voor al uw vragen.

Heeft u een online account bij Vanderlande Industries, dan kunt u altijd uw gegevens en persoonlijke instellingen bekijken en Vanderlande Industries vragen deze te wijzigen.

RECHT OP BEZWAAR
U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u via e-mail of per post sturen naar Vanderlande Industries via de bovenstaande adressen. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijke bevestiging van Vanderlande Industries.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, dan zal Vanderlande Industries direct stoppen met het gebruik voor deze doeleinden.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, waarnaar op de websites wordt verwezen via links. Vanderlande Industries accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang met uw persoonlijke gegevens door deze derden. Vanderlande Industries raadt u daarom aan altijd het privacybeleid van de betreffende websites te raadplegen.

WIJZIGINGEN
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest up-to-date versie van het privacybeleid kunt u altijd vinden op de website. Vanderlande Industries raadt u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan Vanderlande Industries.

VRAGEN
Vanderlande Industries is altijd bereid u te helpen bij vragen of opmerkingen met betrekking tot het bovenstaande.

Vanderlande Industries B.V.
Vanderlandelaan 2

5466 RB Veghel

Nederland


Telefoon: +31 (0)413 49 49 49
Fax: +31 (0)413 36 29 10
E-mail: info@vanderlande.com

© 2014 Vanderlande Industries B.V., alle rechten voorbehouden.