Kontakt

Wniosek gwarancyjny

Procedura wniosku gwarancyjnego dla towarów: 


Aby umożliwić nam bezproblemową obsługę wniosku, należy uzupełnić poniższy formularz.


Po złożeniu formularza otrzymasz w ciągu 15 minut potwierdzenie pocztą elektroniczną z dalszymi informacjami i tymczasowym numerem referencyjnym. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem wraz z ostatecznym numerem referencyjnym (w formacie PDF) i dalszymi informacjami w ciągu 5 dni roboczych.

Firma Vanderlande zawsze sprawdza, czy artykuł(y) wskazany w formularzu jest objęty gwarancją.

1) Po wypełnieniu formularza online otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i tymczasowym numerem referencyjnym.
2) Firma Vanderlande wyśle e-mail z potwierdzeniem wraz z ostatecznym numerem referencyjnym (w formacie PDF) w ciągu 5 dni roboczych.
3) Możesz odesłać towar na adres podany przez firmę Vanderlande i dołączyć wydruk ostatecznego potwierdzenia (PDF).
4) Firma Vanderlande prześle materiał do dostawcy.
5) Firma Vanderlande poinformuje cię, czy wniosek gwarancyjny został zatwierdzony i jakie następne kroki należy podjąć.

Ilość Numer artykułu * Opis artykułu * Oznaczenie kodowe Numer seryjny Numer zlecenia
Opis problemu *
Załączniki
Ilość Numer artykułu * Opis artykułu * Oznaczenie kodowe Numer seryjny Numer zlecenia
Opis problemu *
Załączniki